Rozpočet obce 2015

Rozpočtové opatrenia č.1 2015

 RO č. 1 2015 Žakarovce

 

Rozpočtové opatrenia č.1 2015 - komentár

 RO č.1 komentár 2015
 

 

Rozpočet 2015 - 2017 - dôvodová správa

Rozpočet 2015 - 2017 - tabuľková časť