2018

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2017

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov - 2017