2017

 
Kontrola poskytnutých nenavratných finančných príspevkov poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016