Kamerový systém

V roku 2019 bola obci poskytnutá dotácia vo výške 7 000 EUR z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 2020 sa uskutočnila realizácia tohto projektu. V obci je umiestnených 6 kamier :
- kamera č. 1 - Kultúrny dom
- kamera č. 2 - Haldičky predná
- kamera č. 3 - Haldičky zadná
- kamera č. 4 - Požiarna zbrojnica 1
- kamera č. 5 - Požiarna zbrojnica 2
- kamera č. 6 - kontajner - rómska osada
 
 
Celková výška výdavku  9 046,38 EUR.
 
 
"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej repubiky pre prevenciu kriminality".