Dotácie 2022

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia        

Supported using public funding by Slovak Arts Council.               

 

Obec Žakarovce  získala na rok 2022 finančné prostriedky z FPU na  projekt:

 

       Názov: Návrat tradícií                                        

       Dotácia: 1 500 €