Dotácie 2019

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia        

Supported using public funding by Slovak Arts Council.               

 

Obec Žakarovce  získala na rok 2019 finančné prostriedky z FPU na  projekt:

 

       Názov: Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej*                                              

       Dotácia: 3 000 €

 

 

       Názov: "Kliperčan zo Žakaroviec"

       Dotácia: 4 000 € 


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                      

Názov: Rekonštrukcia strechy materskej školy  

Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dotácia: 25 000

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov:  Výmena kotla  v kotolni   materskej školy

Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dotácia: 5 000 €

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Názov: Obnova pomníka padlých z I. a II. svetovej vojny

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dotácia: 1 100 €

___________________________________________________________________________________________________________________________________

        

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Názov: Vybudovanie baníckeho chodníka v obci Žakarovce

Dotácia: 8 000

___________________________________________________________________________________________________________________________________