Dotácie 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

                                                                                                                                               

Názov: Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Dotácia: 23 721, 60

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií                                                                                

Dotácia: 80 000

________________________________________________________________________________________________________________________________

Úrad vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018

 

Názov projektu: Rekonštrukcia detského ihriska v obci Žakarovce                                   

Dotácia: 8 500 €

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia        

Supported using public funding by Slovak Arts Council.               

 

Obec Žakarovce  získala v roku 2018 finančné prostriedky z FPU na  projekt:

 

  • Názov: Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej*                                              

       Dotácia: 4 000 €