2021

14.12.2021
 
Zápisnica              Uznesenia                    Hlasovanie poslancov
 
 
 
                              
28.09.2021
 
Zápisnica               Uznesenia                   Hlasovanie poslancov
 
 
 
 
22.06.2021
 
Zápisnica                Uznesenia                   Hlasovanie poslancov
 
 
 
 
02.03.2021
 
Zápisnica                Uznesenia                    Hlasovanie poslancov