Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2019

 

19.02.2019

Zápisnica            Uznesenia             Hlasovanie poslancov