Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2019

 

06.08.2019
 
Zápisnica         Uznesenia             Hlasovanie poslancov
 
 
 
25.06.2019
 
Zápisnica          Uznesenia            Hlasovanie poslancov
 
 
 
14.05.2019
 
Zápisnica          Uznesenia              Hlasovanie poslancov
 
 
 
19.02.2019

Zápisnica            Uznesenia            Hlasovanie poslancov