Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2019

 

10.12.2019
 
Zápisnica        Uznesenia            Hlasovanie poslancov
 
 
15.10.2019
 
Zápisnica        Uznesenia             Hlasovanie poslancov
 
 
06.08.2019
 
Zápisnica         Uznesenia             Hlasovanie poslancov
 
 
 
25.06.2019
 
Zápisnica          Uznesenia            Hlasovanie poslancov
 
 
 
14.05.2019
 
Zápisnica          Uznesenia              Hlasovanie poslancov
 
 
 
19.02.2019

Zápisnica            Uznesenia            Hlasovanie poslancov