Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2019

 

14.05.2019
 
Zápisnica           Uznesenia              Hlasovanie poslancov
 
 
 
 
19.02.2019

Zápisnica            Uznesenia             Hlasovanie poslancov