Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018

04.05.2018

 Zápisnica                 Uznesenia           Hlasovanie poslancov                                                  

 

23.03.2018

 Zápisnica                 Uznesenia            Hlasovanie poslancov

                             

02.03.2018

Zápisnica                 Uznesenia             Hlasovanie poslancov

 

16.02.2018

  Zápisnica                Uznesenia             Hlasovanie poslancov