Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018

16.08.2018

 Zápisnica                 Uznesenia          Hlasovanie poslancov

 

15.06.2018

 Zápisnica                 Uznesenia           Hlasovanie poslancov

 

04.05.2018

 Zápisnica                 Uznesenia           Hlasovanie poslancov                                                  

 

23.03.2018

 Zápisnica                 Uznesenia            Hlasovanie poslancov

                             

02.03.2018

Zápisnica                  Uznesenia             Hlasovanie poslancov

 

16.02.2018

  Zápisnica                Uznesenia             Hlasovanie poslancov