Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018

05.12.2018
                           
 Zápisnica              Uznesenia            Hlasovanie poslancov
 
 
19.10.2018
 
 Zápisnica               Uznesenia            Hlasovanie poslancov
 
 

16.08.2018

Zápisnica                Uznesenia          Hlasovanie poslancov

 

15.06.2018

Zápisnica                 Uznesenia           Hlasovanie poslancov

 

04.05.2018

Zápisnica                 Uznesenia           Hlasovanie poslancov                                                  

 

23.03.2018

Zápisnica                 Uznesenia            Hlasovanie poslancov

                             

02.03.2018

Zápisnica                  Uznesenia           Hlasovanie poslancov

 

16.02.2018

 Zápisnica                Uznesenia            Hlasovanie poslancov