2022

19.07.2022
 
 Zápisnica                       Uznesneia                Hlasovanie poslancov
 
 
12.07.2022
 
 
 
07.06.2022
 
Zápisnica                      Uznesenia                 Hlasovanie poslancov 
 
 
 
15.03.2022
 
Zápisnica                      Uznesenia                  Hlasovanie poslancov