Komisie

 
Komisia na ochranu verejného záujmu
 
 Predseda komisie: Jozef Brutovský
 
 Členovia: Marián Marcinko, Mária Falatková