Zverejnenie dokumentov

11.03.2015 12:00

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Žakarovce 

 

Zmluva o dielo č. 02/2015

 

Dodatok č. 1 k dohode 95/§52/2014/NP

 

Dohoda - vykonávanie aktivačnej činnosti 21/§52/2015