Zoznam zaregistrovaných kanidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach

19.09.2018 09:00

Obec  Žakarovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva, ktorý nájdete v priloženom súbore.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva