Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť Pošty v Žakarovciach

26.02.2021 08:19

Slovenská pošta oznamuje občanom, že s účinnosťou od 01.03.2021bude na pošte Žakarovce realizované zmena hodín pre verejnosť. Pošta bude otvorená denne v čase od 8:00-8:30 hod. a od 13:30-15:30 hod..