Zmena cestovného poriadku ŽSSK od 16. januára 2023

09.01.2023 13:16

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza od 16. januára 2023 nové vlakové spojenia. Dôjde k zavedeniu všetkých vlakov s označením „ide odo dňa vyhlásenia“ na úseku Margecany – Nálepkovo – Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Ide o nasledovné vlaky:

  • Os 7461 (Nálepkovo 3:02 – Margecany 3:53), obmedzenie „ ide denne“,
  • Os 7400 (Margecany 4:07 – Nálepkovo 4:54), obmedzenie „ide denne“,
  • Os 7456 (Nálepkovo 5:08 – Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5:51), obmedzenie „ide v pracovné dni“,
  • Os 7457 (Dobšinská Ľadová Jaskyňa 18:18 – Nálepkovo 19:00), obmedzenie „ide v pracovné dni“.