Zber a likvidácia komunálneho a triedeného odpadu v našej obci v roku 2021

04.01.2021 08:57

Zber a likvidácia komunálneho odpadu v našej obci bude v roku 2021 zabezpečený prostredníctvom novej spoločnosti KOSIT a.s..
Zvoz bude realizovaný v utorky.
Prvý zber komunálneho odpadu novou spoločnosťou sa uskutoční dňa 12.01.2021.
Zvozový kalendár pre komunálny odpad je uverejnený na webovej stránke obce v sekcii Zber komunálneho odpadu na rok 2021 a v  papierovej forme je dostupný pre vyzdvihnutie na obecnom úrade.

Zvozový kalendár - KOSIT

 

 

Zber triedených zložiek odpadu (zmiešané plasty, papier, sklo, elektro odpad, kovové obaly) bude realizovaný tak ako doposiaľ spoločnosťou FÚRA s.r.o..
Dňa 14.1.2021 bude realizovaný zber zmiešaných plastov.
Zvozový kalendár pre zvoz triedených zložiek odpadu je uverejnený na webovej stránke obce v sekcii Zber komunálneho odpadu na rok 2021 a v papierovej forme je dostupný pre vyzdvihnutie na obecnom úrade.

Zvozový kalendár - FÚRA