Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žakarovce konanéo dňa 13.12.2022

19.12.2022 08:49

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žakarovce konanéo dňa 13.12.2022

Zápisnica