Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce

25.03.2020 09:41

Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce