Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce konaného dňa 17.4.2020

20.04.2020 09:41

Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce-17.4.2020