Záverečný účet za rok 2017

30.05.2018 14:04

záverečný účet 2017 - text

ZÚ Žakarovce 2017 - tabuľky