Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2021

18.05.2022 08:15

Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2021 - tabuľková časť

Záverečný účet obce žakarovce za rok 2021 - text