Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2015

06.06.2016 15:21

Záverečný účet - tabuľková časť

Záverečný účet - komentár