Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

28.02.2019 11:57

Zápisnica - 19.02.2019

Odpis uznesení 19.02.2019

Hlasovanie poslancov - 19.02.2019