Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

01.12.2022 08:43

Zápisnica zo zasadnutia 24.11.2022

Uznesenia 24.11.2022

Hlasovanie poslancov 24.11.2022