Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

29.06.2021 12:03

Zápisnica 22.06.2021

Uznesenia 22.06.2021

Hlasovanie poslancov 22.06.2021