Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.5.2020

01.06.2020 14:56

Zápisnica zo zasadnutia 26.5.2020

Uznesenia 26.5.2020

Hlasovanie poslancov - 26.5.2020