Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 4.8.2020

06.08.2020 14:12

Zápisnica 4.8.2020

Uznesenia 4.8.2020

Hlasovanie poslancov 4.8.2020