Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 28.09.2021

07.10.2021 14:10

Zápisnica zo zasadnutia 28.9.2021.

Uznesenia 28.9.2021

Hlasovanie poslancov 28.9.2021