Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 19.07.2022

27.07.2022 12:33

Zápisnica 19.7.2022

Uznesneia 19.7.2022

hlasovanie poslancov 19.7.2022