Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 15.03.2022

24.03.2022 08:18

 

Zápisnica zo zasadnutia 15.3.2022

 

Uznesenia 15.3.2022

 

Hlasovanie poslancov 15.3.2022