Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 12.07.2022

27.07.2022 09:21

Zápisnica 12.7.2022