Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 11.10.2022

21.10.2022 09:44

Zápisnica 11.10.222

Uznesenia 11.10.22

Hlasovanie 11.10.22