Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 07.06.2022

14.06.2022 08:36

zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie poslancov