Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 04.05.2018

15.05.2018 08:35

Zápisnica - 04.05.2018

Výpis uznesení - 04.5.2018

Hlasovanie poslancov- 04.5.2018