Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ

12.12.2018 10:08

 

Zápisnica - 05.12.2018

Kompelxný odpis uznesení- 05.12.2018

Hlasovanie poslancov - 05.12.2018