Návrh VZN č. 15/2020 o poplatkoch za znečistovanie ovzdušia na území obce Žakarovce

30.01.2020 09:59

VZN č. 15/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Žakarovce