VZN č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

03.04.2018 16:11

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č.11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

VZN- pohrebiska obce Žakarovce