Výzva na šetrenie pitnou vodou

29.06.2022 08:35

Starosta obce vyzýva všetkých obyvateľov, ako aj chalupárov, záhradkárov, ktorí majú v našej obci svoje nehnuteľnosti, aby  šetrili  pitnou vodou z obecného vodovodu. Z dôvodu pretrvávajúceho extrémneho tepla sa prejavuje nedostatok vody a tá je primárne určená na chod domácnosti. Počas letného obdobia platí zákaz používania pitnej vody  z vodovodu na polievanie záhrad, umývanie áut a napúšťanie bazénov.