Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Žakarovce konaných dňa 29.10. 2022

29.10.2022 23:59

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2022