Výsledky volieb do organov samosprávnych krajov 2017

06.11.2017 11:43

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku 1 v obci Žakarovce vo voľbách.