Vyhláška - začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu

20.04.2020 14:12