Vyhláška - začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte obce Žakarovce

08.11.2021 08:59