Voľby do orgánov samosprávy obcí

15.08.2014 12:00

Všeobecné záväzné nariadenie

Starosta

Poslanci

Obyvatelia