Voľby 15. november 2014

29.09.2014 12:00

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby:

   starostu obce

 poslancov Obecného zastupiteľstva