Územný plán sídelného útvaru Gelnica- Zmeny a doplnky č.2- oznámenie o strategickom dokumente

17.05.2022 09:09

Oznámenie o strategickom dokumente Gelnica

Oznámenie o SD - GELNICA_ZaDc2