Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu