Uzávierka mosta Margecany: 08.08.-13.08.2022

03.08.2022 11:01

Predpokladaný termín úplnej uzávierky mosta cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany bude od 08.08.2022 pondelok 7:00 ráno do 13.08.2022 sobota ráno do 7:00 hod., bez prerušenia. Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Popis a určenie obchádzky: Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzkovú trasu ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546.

Predpokladaný harmonogram prác:
08.08.2022 pondelok  – betonáž stredového kĺbu + nastrkávanie lán
09.08.2022 utorok – nastrkávanie lán
10.08.2022 streda – nastrkávanie lán
11.08.2022 štvrtok – predpínanie
12.08.2022 piatok – predpínanie s predpokladom do večerných hodín

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou
Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky : 08.08.2022 – 13.08.2022, bez prerušenia

Dĺžka obchádzky: cca 23 km

Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ