Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej

16.12.2019 08:56

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu. Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej, tlačivá potrebné k registrácii a predaju ošípanej nájdete  v priložených súboroch.

Usmernenie pri postupe registrácie ošípanej

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Predaj ošípanej na domácu spotrebu