Skúška sirén

13.02.2014 11:00

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2014