Sčítanie obyvateľov - Výzva

17.03.2021 11:06

Vážení  občania, najmä tí, ktorí ste sa do dnešného dňa nesčítali vyzývame Vás, aby ste sa sčítali do 31. marca 2021 vyplnením elektronického formulára za seba aj za detí. Sčítať sa môžete  prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.scitanie.sk.

Upozorňujeme Vás, že asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať po 1. apríli 2021 (presný dátum sa určí na základe epidemiologickej situácie) sa bude týkať výlučne obyvateľov digitálne vylúčených, čiže bez internetu a osamelo žijúcich seniorov. Osoby, ktoré sa budú chcieť sčítať v etape asistovaného sčítania budú musieť o túto asistenciu požiadať kontaktnú osobu na obci.

Zároveň Vás upozorňujeme, že obyvateľovi, ktorý si nesplní svoju povinnosť sčítať sa môže byť podľa zákona o sčítaní uložená pokuta vo výške od 25 do 250 EUR.