Rozpočet obce Žakarovce na roky 2022-2024

16.02.2022 14:51

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2022-2024

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024